ما می‌توانیم خدمات حرفه‌ای را به‌صورت زیر به مشتریان خود ارائه دهیم:

Designing & Sampling service;

قالب گیری، تولید و خدمات کنترل کیفیت؛

خدمات صدور گواهینامه و آزمایش؛

خدمات بسته بندی و تحویل؛

Quality guarantee and After-sales service.