گواهی CE EMC برای NC-LE78 NC-LE80

گزارش EMC برای NC-LE78 NC-LE80

گواهینامه TUV GS و LVD برای NC-LE78 NC-LE80

گزارش TUV GS و LVD برای NC-LE78 NC-LE80

Inspection Report QIP-ASI203955

MEI 2020 نقره ای