ما بیش از 4 سال تجربه تولید در آینه، لامپ آینه و سوکت داریم.

سپس در سال 2019، فروش ماnter تأسیس کرد و در همان زمان، کارخانه تولید جدید نیز عمدتاً برای تولید آینه های LED تأسیس شد.