چگونه عملکرد آینه حمام LED را انتخاب کنیم؟

- 2021-05-26-

آینه حمام LED are now generally popular, and the bathroom mirrors that were originally displayed and used in high-end hotels are now gradually being used in ordinary people's homes. It also proves from the side that people’s living standards have improved, and people have begun to pursue a higher quality of life. But this is far from enough, you must understand the composition of آینه حمام LED from the function and hardware.

 

اول ، بیایید در مورد آینه حمام LED ، عملکرد LED صحبت کنیم. همانطور که از نام آن مشخص است ، نصب نوارهای نور LED در اطراف آینه است تا نقش نور را بازی کند. همه اصل انعکاس آینه ها را می دانند ، بنابراین انعکاس چقدر واضح و درست است؟ درست مانند نور پر کننده ای که در پایگاه عکاسی استفاده می شود ، نور روز نیز بسیار ضروری است. فقط اگر منبع نور کافی باشد ، بازتاب واقعی تر و واضح تر خواهد بود ، زیبا تر و زیباتر خواهد بود. قبل از بیرون رفتن ، همه معمولاً به آرایش و لباس های آینه نگاه می کنند. آینه دستشویی با LED می تواند خود را با وضوح بیشتری بشناسد و با اطمینان بیشتری رو به رو شدن در روز جدید باشد.

بیایید در مورد عملکرد ضد مه از صحبت کنیمآینه حمام LED. وقتی حمام می کنیم ، بخار آب یک لایه غبار روی سطح لیوان ایجاد می کند که مبهم می شود و آینه به طور موقت عملکرد خود را از دست می دهد. عملکرد ضد مه می تواند این وضعیت را بهبود بخشد. اصل عملکرد ضد مه افزودن لایه ای از فیلم الکترواستاتیک در پشت آینه است که پس از روشن شدن گرم می شود و بخار آب هنگام برخورد به آینه به طور طبیعی تبخیر می شود ، بنابراین هیچ پدیده بخار آب وجود ندارد تولید شود. این عملکرد در خانه نیز بسیار کاربردی است ، توصیه می شود که از آن استفاده کنید.